DONIRAJ.BA KAMPANJA

🗣️ Projekat “Prijatelji ne broje hromosome” možete podržati i online donacijama zahvaljujući Fondacija tuzlanske zajednice, koja nam je u ovu svrhu ustupila platformu Doniraj.ba.

📣Pozivamo sve sugrađane u zemlji i inostranstvu, predstavnike biznis sektora i sve ljude dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima daju svoj doprinos. Svaka donacija je vrijedna.

KRATAK OPIS

Pored implementacije projekata fondacija sarađuje i sa drugim nevladinim organizacijama u njihovim projektima. Fondacija tuzlanske zajednice je nevladina organizacija koja pruža programe podrške za poboljšanje uslova življenja svih građana, a posebno osjetljivih kategorija stanovništva, poput djece i mladih, žena, nezaposlenih, starih i drugih. Tako je ove godine Fondaciji Laila, Fondacija Tuzlanske zajednice svoju platformu doniraj.ba za prikupljanje sredstava neophodnih za realizaciju projekta “Prijatelji ne broje hromosome”.

Realizacijom projekta “Prijatelji ne broje hromosome” osigurali bismo djeci sa područja Brčko distrikta BiH, kojoj je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada uz stručne saradnike sa ciljem napretka njihovog razvoja i lakše socijalizacije u zajednicu. Kroz edukacijsko rehabilitacijski tretman u saradnji sa defektologom, te socijalni odgoj, treninzima socijanih vještina psihologa i pedagoga, cilj je afirmirati korisnike za razvoj, život u zajednici i nenasilnu komunikaciju. Također je cilj raditi na samoaktualizaciji korisnika, razvoj osjećaja vlastite vrijednosti i pozitivne slike o sebi. Kroz naše djelovanje planiramo pružiti podršku i roditeljima naših korisnika, kako psihološku, tako i podršku pri ostvarivanju prava njih kao roditelja djece sa poteškoćama.

💛
💙
Podijelite ovaj post na društevnim mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn

Budi i ti dio promjene!
DONIRAJ za didaktičku igračku i knjigu i umanji roditeljsku brigu

Cilj projekta je formiranje “Didaktoteke” i omogućavanje djeci sa poteškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, asistentima u nastavi, nastavnicima, stručnim saradnicima dostupnost didaktičkog materijala i stručne literature koja je neophodna u najvažnijoj fazi razvoja djeteta. Ovim projektom intenzivirao bi se individualni rad roditelja i djeteta kod kuće uz stručno savjetovanje terapeuta.