PRIJATELJI NE BROJE HROMOSOME

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je osigurati djeci sa područja Brčko distrikta BiH, a kojima je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada uz stručne saradnike sa ciljem napretka njihovog razvoja i lakše socijalizacije u zajednicu.

OPIS PROJEKTA

Realizacijom projekta “Prijatelji ne broje hromosome” osigurali bismo djeci sa područja Brčko distrikta BiH, kojoj je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada uz stručne saradnike sa ciljem napretka njihovog razvoja i lakše socijalizacije u zajednicu. Kroz edukacijsko rehabilitacijski tretman u saradnji sa defektologom, te socijalni odgoj, treninzima socijanih vještina psihologa i pedagoga, cilj je afirmirati korisnike za razvoj, život u zajednici i nenasilnu komunikaciju. Također je cilj raditi na samoaktualizaciji korisnika, razvoj osjećaja vlastite vrijednosti i pozitivne slike o sebi. Kroz naše djelovanje planiramo pružiti podršku i roditeljima naših korisnika, kako psihološku, tako i podršku pri ostvarivanju prava njih kao roditelja djece sa poteškoćama.

AKTIVNOSTI

 1. Edukacija/savjetovanje roditelja
 2. Radionice i tretmani sa djecom sa Down sindromom
  1. Pedagoško-psihološki savjetodavni rad
  2. Logopedski tretmani
  3. Defektološki tretmani
  4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 3. Lobiranje i zagovaranje, promotivna kampanja

FINANSIJSKI PRIKAZ PROJEKTA

Za realizaciju ovog projekta Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je 7.670,00 KM od traženih 13.670,00 KM.

Finansijski prikaz odobrenih sredstava:

R/Br Vrsta troška Jedinica Br. jed. Iznos po jedinici UKUPAN IZNOS
1. Koordinator projekta (Pedagog-psiholog*) Mjesec 6 300,00 KM 1800,00 KM
2. Asistent koordinatora (Psiholog*) Mjesec 6 200,00 KM 1200,00 KM
3. Logoped Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
4. Defektolog Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
6. IP telefon Komad 1 170,00 KM 170,00 KM
7. Didaktička pomagala i materijal Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
8. Potrošni materijal Mjesec 6 50,00 KM 300,00 KM
9. Promotivni materijal Paušal 1 200,00 200,00 KM
10. UKUPNO       7670,00 km

Finansijki prikaz traženih sredstava:

R/Br Vrsta troška Jedinica Br. jed. Iznos po jedinici UKUPAN IZNOS
1. Koordinator projekta (Pedagog-psiholog*) Mjesec 6 800,00 KM 4800,00 KM
2. Asistent koordinatora (Psiholog*) Mjesec 6 600,00 KM 3600,00 KM
3. Logoped Mjesec 5 320,00 KM 1600,00 KM
4. Defektolog Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
6. IP telefon Komad 1 170,00 KM 170,00 KM
7. Didaktička pomagala i materijal Mjesec 5 200,00 KM 1000,00 KM
8. Potrošni materijal Mjesec 6 50,00 KM 300,00 KM
9. Promotivni materijal Paušal 1 200,00 200,00 KM
10. UKUPNO       13670,00 km
 
 
Podijelite ovu vijest na društevnim mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn

DONATORI

Donatori koji su svojim materijalnim i nematerijalnim sredstvima doprinijeli razvoju Fondacije Laila.

Donors who have contributed to the development of the Foundation Laila with material and nonmaterial resources.

R/Br | No. Ime i prezime | Name and surname
1.
Adisa Muranjković
2.
Aladin Đonlić
3.
Dženana Kukić
4.
Ibro i Behija Smajlović
5.
JP Putevi
6.
JU Tehnička škola
7.
Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH
8.
Muhamed Pelešić
9.
Dragica i Igor Botić
10.
Mina i Dane Granić
11.
Porodica Huskanović
12.
Sonja, Denis i Irfan Mehačavić
13.
Porodica Nguyen
14.
Sabrija i Jasmina Junuzović
15.
Tamara Vijoglavin Mančić
16.
Eldina Čaušević
17.
18.
Voćar d.o.o.
19.
Hajdarević Edvin
20.
Porodica Turčinović
21.
Adisa Čeljo