Didaktička igračka i knjiga = umanjena roditeljska briga

ENG | BH

Cilj projekta

Cilj projekta je formiranje “Didaktoteke” i omogućavanje djeci sa poteškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, asistentima u nastavi, nastavnicima, stručnim saradnicima dostupnost didaktičkog materijala i stručne literature koja je neophodna u najvažnijoj fazi razvoja djeteta. Ovim projektom intenzivirao bi se individualni rad roditelja i djeteta kod kuće uz stručno savjetovanje terapeuta.

Potrebna finansijska sredstva

10.027,00 KM 

Izazov

Veliki broj djece sa poteškoćama u razvoju zajedno sa svojim roditeljima, veliki dio svog djetinjstva provode na bolničkim tretmanima i u Centru za mentalno zdravlje Brčko distrikta BiH. Zbog povećanih troškova brige i usluga potrebnih djeci s invaliditetom, roditeljima djece s invaliditetom, kao i čitavim porodicama koje imaju djecu s invaliditetom, prijeti siromaštvo. Brojne su teškoće u vezi s nedostatkom sredstava za određena didaktička pomagala. Zbog izostanka pomoći državnih institucija  djeci i roditeljima s invaliditetom takva pomagala najčešće nisu dostupna.

Rješenje

Nabavkom didaktičkog materijala omogućio bi se jednak pristup resursima kako djeci sa poteškoćama tako i njihovim roditeljima, stručnim saradnicima sa područja Brčko distrikta BiH. Uz online kartoteku sa detaljnim opisom i uputama za pravilno terapeutsko korištenje didaktičkog materijala roditelji bi mogli samostalno raditi na razvoju svoje djece. Pravovremeno savjetovanje i pružanje podrške, prije svega roditeljima, u velikoj mjeri smanjuju roditeljske brige i stres. Ovaj specijalizirani kabinet bi bio zasnovan na principu biblioteke gdje bi roditelji po ličnom zahtjevu ili nakon razgovora sa terapeutom dobili preporuku za didaktički materijal i literaturu. Kvalitet života minimalno 30 djece sa teškoćama u razvoju i njihovih roditelja će biti znatno poboljšan.

Doniraj online klikom na dugme ispod

Doniraj uplatom na žiro račun Fondacije LAILA

 Raiffeisen banka 1610000139970041 u svrhu: Za didaktičku igračku i knjigu

ili

izvrši gotovinsku donaciju putem blagajne Fondacije na adresi Islahijet 10, Brčko distrikt BiH.

Dugoročni utjecaj/rezultati

Otključajmo vrata ka boljoj budućnosti!

Realizacijom ovog izuzetno važnog projekta, doprinijet ćemo promjeni kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja i staratelja.

Ali to je samo početak. Ovaj projekt također će pružiti jedinstvenu mogućnost za kontinuirano usavršavanje nastavnika, asistenata, stručnih saradnika i svih onih koji su posvećeni ovoj nesebičnoj misiji. Kroz savjetovanje i korištenje resursa specijaliziranog kabineta, otvorit ćemo vrata ka neizmjernom potencijalu.

Ova inicijativa ne samo da će podržati trenutne potrebe, već će i postaviti temelje za održivi napredak, stvarajući prostor za kontinuiran rast i razvoj. Ujedinjeni u cilju, stvaramo svijet u kojem svako dijete ima pravo da zasija, a ljubav i podrška postaju neiscrpni izvori snage. Neka ova vizija inspiriše i otvara nova poglavlja nade i mogućnosti za sve nas.

Kampanja se realizuje uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice u okviru USAID aktivnosti #Snaga lokalnog – Naša zajednica je naša odgovornost.