Friends don’t count chromosomes

Svrha projekta je osigurati djeci sa područja Brčko distrikta BiH, a kojima je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada uz stručne saradnike sa ciljem napretka njihovog razvoja i lakše socijalizacije u zajednicu.