Dan Fondacije "LAILA"

Fondacija “Laila” osnovana je 24. juna 2015. godine, te nam je namjera da svaki 24. juni zaživi kao poseban dan za našu djecu, njihove roditelje i svo naše građanstvo.  Želimo da se svako dijete uz odgovarajuće sadržaje uključi u programa proslave Dana Fondacije “Laila”, te da radost života bude iskazana onako kako to samo dijete zna…kroz igru, pjesmu, kroz ljubav, kroz prijateljstvo!

Nesebična ljubav prema našoj djeca neka bude iskazana svakog dana, a  neka Dan Fondacije “Laila” bude poseban u njihovim srcima sa sve njima dragim šarenim čarapicama, kao simbolom Down sindroma. Obojimo 24. juni bojama ljubavi, mira, slobode, jer ovo smo mi, ovo su naša djeca, ovo je njihova bolja budućnost !

Budi i ti dio promjene!
DONIRAJ za didaktičku igračku i knjigu i umanji roditeljsku brigu

Cilj projekta je formiranje “Didaktoteke” i omogućavanje djeci sa poteškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, asistentima u nastavi, nastavnicima, stručnim saradnicima dostupnost didaktičkog materijala i stručne literature koja je neophodna u najvažnijoj fazi razvoja djeteta. Ovim projektom intenzivirao bi se individualni rad roditelja i djeteta kod kuće uz stručno savjetovanje terapeuta.