Kako postati DONATOR?

Donator Fondacije “Laila” može biti svako fizičko ili pravno lice, bez obzira da li su građani BiH ili žive u inostranstvu.

Donatori Fondacije nisu obavezni svoje donacije predavati isključivo u novcu, a  Fondacija “Laila” će ispoštovati svaku materijalnu ili nematerijalnu donaciju, koja će biti upotrijebljena na pravi način i sa garancijom Fondacije, doći u prave ruke.

Donatori Fondacije biće redovno upoznati  o projektu/ima u koji/e su utrošene njihove donacije, kako bi i sami spoznali vrijednost svog učinka u radu Fondacije “Laila” i nesebičnom pomaganju. 

Naši donatori biće redovno obavještavani o humanitarnim akcijama, uključujući donatorske večeri, koncerte ili pak dječije radionice na koje se i sami mogu odazvati sa slobodnom voljom doniranja.

INSTRUKCIJE ZA  UPLATE: 

Račun za  uplate: 

Broj računa: 161 0000 1399 70041 

Raiffeisen Bank dd 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA: 

Beneficiary Bank: Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

Swift Code: RZBABA2S

Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH

DETAILS OF BENEFICIARY:

IBAN Code: BA391610000139970041

Full Beneficiary Name: FONDACIJA LAILA BRCKO 

Full Beneficiary Address: Islahijet 10, Brčko distrikt BiH

Ukoliko se želite uključiti u humanitarni program Fondacije "Laila", možete nas kontaktirati putem mail adrese fondacija@laila.ba.

Pomozimo drugima, jer time pomažemo i sebi.

DONATORI

Donatori koji su svojim materijalnim i nematerijalnim sredstvima doprinijeli razvoju Fondacije Laila.

Donors who have contributed to the development of the Foundation Laila with material and nonmaterial resources.

R/Br | No. Ime i prezime | Name and surname
1.
Adisa Muranjković
2.
Aladin Đonlić
3.
Dženana Kukić
4.
Ibro i Behija Smajlović
5.
JP Putevi
6.
JU Tehnička škola
7.
Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH
8.
Muhamed Pelešić
9.
Dragica i Igor Botić
10.
Mina i Dane Granić
11.
Porodica Huskanović
12.
Sonja, Denis i Irfan Mehačavić
13.
Porodica Nguyen
14.
Sabrija i Jasmina Junuzović
15.
Tamara Vijoglavin Mančić
16.
Eldina Čaušević
17.
18.
Voćar d.o.o.
19.
Hajdarević Edvin
20.
Porodica Turčinović
21.
Adisa Čeljo