FONDACIJA "LAILA"

Fondacija “Laila” osnovana je i registrovana u junu 2015. godine od strane porodice Mešalić, sa osnivačem Edževitom Mešalićem na čelu.

Porodica je prilikom osnivanja Fondacije bila inspirisana njihovom drugom kćerkom Lailom, kojoj je dijagnosticiran Down sindrom, te kojoj su ranom intervencijom stručnjaci u Australiji osigurali adekvatnu medicinsku i stručnu pomoć.

Fondacije “Laila” se zalaže da sva djeca sa Down sidromom i drugim uspostavljenim dijagnozama imaju istu vrstu pomoći i u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Fondacije rade na lokalnom i državnom nivou, kako bi se uspostavilo partnerstvo sa organizacijama iz oblasti obrazovanja i medicine, kao i sa vladinim i nevladinim organizacijama, uključujući i saradnju sa roditeljima i porodicama čiji članovi kroče kroz život sa Down sindromom.

Ciljevi Fondacije temelje se na uvjerenju da sva djeca podjednako zaslužuju kvalitetan zdravstveni i obrazovni sistem, kako bi stasali u samostalne osobe i uspješno se integrisali u zajednici u kojoj žive.

Radom Fondacije želimo izgraditi (uz partnerstvo sa fakultetima, školama, predškolskim ustanovama, lokalnim zajednicama i porodicama) najbolji model stručne službe usmjeren ka osobama sa Down sindromom, kao i  drugim poteškoćama u razvoju, što će za početak biti regulisano na lokalnom nivou, sa ciljem proširenja na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sredstva za sve navedeno Fondacija će obezbijediti putem grantova, donacija, kao i putem filantropskih ostavština.

Kroz medije i izvrsnu informativnu tehnologiju, svi aspekti rada Fondacije biće dostupni cijelom svijetu.

Inspirisana Lailom, sada već devetogodišnjom djevojčicom, Fondacija je u Lailino ime u potrazi za boljom budućnosti za svu djecu, posebno za djecu sa raznim medicinskim dijagnozama i djecu sa smetnjama u učenju.

Fondacija želi iskazati svoj maksimum, podržati i poticati na razvoj i iskazivanje vlastitih potencijala djece sa poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini.

MISIJA I VIZIJA

Fondacija je svoju misiju usmjerila ka rastu i razvoju bolje i prosperitetnije budućnosti svake dječije institucije sa kojom sarađuje ili će sarađivati, odnosno djece sa Down sindromom kao i djece sa različitim medicinskim dijagnozama do kojih ima mogućnosti da dođe.

Želimo da svojim postignućima u radu s djecom, budemo jedna od vodećih Fondacija u BiH, te da naše domaće i inostrane saradnike iz oblasti medicine na najbolji način predstavimo našem građanstvu, i da na taj način osiguramo naklonost odnosno povjerenje svakog roditelja (kada je njegovo dijete u pitanju) ali i svake školske i zdravstvene institucije.

Fondacije želi da uspostavi partnerstvo sa organizacijama iz oblasti obrazovanja i medicine kao i vladinim i nevladinim organizacijama, uključujući i saradnju sa roditeljima i porodicama čiji članovi kroče kroz život sa Down sindromom.

Fondacija želi da unaprijedi integraciju i jednako pravo djeteta sa Down sindromom kao kroz:

  • poboljšanje kvaliteta života osoba/djece sa Down sindromom i njihovih roditelja
  • unaprijeđenje medicinske i socijalne zaštite,
  • unaprijeđenje obrazovnog sistema,
  • unaprijeđenje procesa integracije u društvenoj zajednici,
  • unaprijeđenje procesa zapošljavanja osoba sa Down sindromom.

Fondacija “Laila” želi da:

  • putem sopstvenih i obezbijeđenih sredstava aktivno učestvuje u poboljšanju kvaliteta osoba/djece sa Down sindromom i njihovih roditelja;

  • putem sopstvenih i obezbijeđenih sredstava uzme učešće u raznim akcijama, kako bi pomogla zdravstvenim dječijim institucijama koje nisu u mogućnosti obezbijediti neophodna sredstva;

  • saradnjom sa drugim organizacijama učestvuje u unapređenju medicinske i socijalne zaštite,

  • svako dijete u BiH sa Down sindromom ili drugim poteškoćama u razvoju, osjeti radost života i djetinjstva, te da uz svoje vršnjake ravnopravno učestvuje u realizaciji projekata kako bi spoznali jednakost;

  • putem finansiranja omogući bezbrižno školovanje djece sa Down sindromom ili drugim poteškoćama u razvoju koja nisu u mogućnosti izboriti se za nastavak obrazovanja i iskazivanje vlastitih potencijala;

Neka i vaša misija prati našu viziju … Pišimo ih zajedno!