SPORT I UMJETNOST

Fizička aktivnost potiče socijalizaciju, koncentraciju, motoriku, kontrolu ponašanja, ali i pozitivnu sliku o sebi. Djeci sa poteškoćama potrebno je pokloniti više pažnje i vremena da bi se neke aktivnosti savladale, ali rezultati mogu biti jako dobri. Fizička aktivnost osoba sa posebnim potrebama podiže razinu njihovog zdravlja i promoviše zdravi način života, te je upravo zbog toga bio plan uvesti ove aktivnosti jednom sedmično kroz angažman profesora tjelesnog odgoja.