SPORT I UMJETNOST

Fizička aktivnost potiče socijalizaciju, koncentraciju, motoriku, kontrolu ponašanja, ali i pozitivnu sliku o sebi. Djeci sa poteškoćama potrebno je pokloniti više pažnje i vremena da bi se neke aktivnosti savladale, ali rezultati mogu biti jako dobri. Fizička aktivnost osoba sa posebnim potrebama podiže razinu njihovog zdravlja i promoviše zdravi način života, te je upravo zbog toga bio plan uvesti ove aktivnosti jednom sedmično kroz angažman profesora tjelesnog odgoja.

Budi i ti dio promjene!
DONIRAJ za didaktičku igračku i knjigu i umanji roditeljsku brigu

Cilj projekta je formiranje “Didaktoteke” i omogućavanje djeci sa poteškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, asistentima u nastavi, nastavnicima, stručnim saradnicima dostupnost didaktičkog materijala i stručne literature koja je neophodna u najvažnijoj fazi razvoja djeteta. Ovim projektom intenzivirao bi se individualni rad roditelja i djeteta kod kuće uz stručno savjetovanje terapeuta.