“Mi odlučujemo!" WDSD 2021

Sve osobe sa Down sindromom trebaju imati puno učešće u donošenju odluka o stvarima koje se tiču ili utječu na njihov život. Učinkovito i smisleno učešće ključni je princip ljudskih prava koji podržava Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. 

Fondacija vjeruje da djeca treba da dišu kao jedno, da im je svaki dan ispunjen radošću života i djetinjstva, stoga ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od sretnog i nasmijanog djeteta.
Neka i vaša misija prati našu viziju … Pišimo ih zajedno!