DONATORI

Donatori koji su svojim materijalnim i nematerijalnim sredstvima doprinijeli razvoju Fondacije Laila.

Donors who have contributed to the development of the Foundation Laila with material and nonmaterial resources.

R/Br | No. Ime i prezime | Name and surname
1.
Adisa Muranjković
2.
Aladin Đonlić
3.
Dženana Kukić
4.
Ibro i Behija Smajlović
5.
JP Putevi
6.
JU Tehnička škola
7.
Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH
8.
Muhamed Pelešić
9.
Dragica i Igor Botić
10.
Mina i Dane Granić
11.
Porodica Huskanović
12.
Sonja, Denis i Irfan Mehačavić
13.
Porodica Nguyen
14.
Sabrija i Jasmina Junuzović
15.
Tamara Vijoglavin Mančić
16.
Eldina Čaušević
17.